Vad är ozonvatten?

Ozonvatten är en naturens egen metod för rengöring i atmosfären och skapas när solljus, vatten och syre blandas eller när det sker elektrisk urladdningar i atmosfären, som vid åskoväder, sommarregn, vattenfall eller i regnskogen

Ozon skapas från syre som ombildas till aktivt syre eller ozon, en molekyl med tre syreatomer, som är mycket reaktiv och oxiderande.

När ozonet blandas upp i vatten så bildas ozonvatten. Ozonvatten är helt ofarligt för alla människor, vuxna som barn, djur och växter. Ozonvatten orsakar inte astma eller allergi utan är helt ofarligt att använda.

Ozon i atmosfären har en frisk och fräsch doft och den är som starkast direkt efter ett åskoväder då luften är mättad med ozon. Många säger att ozonvatten luktar just ”som när det regnat på sommaren”

Ozonet ”tvättar” atmosfären från virus och bakterier och är naturen egen städmetod. När Ozonet reagerat med smutsen, bakterien eller viruset så återgår det till att bli vanligt syre igen utan några restprodukter.

Ozonvatten är 100% miljövänligt och består endast av aktivt syre löst i vatten.

Ozon bundet i vatten är ungefär 500 gånger mer reaktivt mot smittoämnen och smuts än vad ozon är i luft vilket gör att betydligt lägre koncentrationer av ozon behövs i vattnet för att göra det till ett effektivt desinfektionsmedel.

Ozonvatten har en rengörande effekt från en koncentration på ungefär 0,2ppm och har en desinficerande effekt från ungefär 0,8ppm. Vid högre koncentration av ozon som exempelvis den iWell ozonvattenflaska producerar på 3,0ppm så kortas tiden ner som behövs för att utplåna smittoämnen.

De flesta Bakterier och virus utplånas vid 3,0ppm inom några få sekunder och de mest motståndskraftiga smittoämnena är utplånade efter 30 sekunder.

Jämfört med exempelvis klor så har ozon 50 ggr starkare oxidationskraft och reagerar 3000 ggr snabbare. Detta gör ozonvatten till en av de absolut effektivaste och snabbaste sätten att desinficera och sanera en yta fri från virus och bakterier. Det finns idag inga kända virus eller bakterier som är resistenta mot ozon utan det har en 100% effektivitet mot alla smittoämnen.

Ozon har använts som desinfektionsmedel i över 150 år inom dricksvattenrening, livsmedelsproduktion, rening av pooler och SPA mm.

Utmaningen är att ozon måste produceras där det ska användas och kan inte lagras utan måste användas direkt eftersom det annars återgår till syre igen.

Det är först nu man har lyckats göra tekniken att skapa ozonvatten tillräckligt liten, kraftfull och billig för att kunna använda den även vid städning och desinficering i hem och offentliga miljöer. Detta är en städrevolution!